Miestna akčná skupina BEBRAVA

Odbor Klubu slovenských turistov

Popis

Poskytnutie možností turistického vyžitia s rekreačným zameraním v rámci pešej, vysokohorskej, lyžiarskej turistiky a cykloturistiky.

História

Odbor klubu slovenských turistov vznikol začlenením pod celoslovenskú organizáciu turistov 1.1.2002, pričom predtým fungoval ako Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou od 1.10.1982 ako Klub turistov pri CVČ v Bánovciach nad Bebravou. Odbor pritom aj naďalej spolupracuje s CVČ a vypomáha pri organizovaní rôznych akcií pre deti a mládež.

Pozoruhodné aktivity

K najvýznamnejším akciám regionálneho charakteru, prakticky s celoslovenskou pôsobnosťou patrí organizovanie :
- bežkárskeho prechodu časťou Nitrických vrchov " Memoriál Jána Kušniera",
- cestovateľského festivalu "HORY-CESTY-ĽUDIA",
- diaľkového pochodu "Bánovská 50-ka",
- cykloturistického podujatia okolím Bánoviec "Bánovská parenica",
- hviezdicového výstupu na Suchý vrch, ktorý má náš klub pod patronátom. Prínosom je aj aktívna účasť na značkovaní turistických chodníkov v širokom okolí.

Služby, hlavná činnosť

Mimo poriadania turistických akcií rekreačného charakteru, oddiel sa aktívne podiela aj na :
- oprave a obnove a značkovaní turistických chodníkov,
- tvorbe turistických náučných chodníkov,
- tvorbe turistických náučných panelov, turistických smerovníkov a ružíc,
- tvorbe a výstavbe oddychových zón a turistických rozhľadní.