Miestna akčná skupina BEBRAVA

Obec Malé Hoste

Popis

Rozloha 6805 km2, počet obyv. - 423 (k 1.1.2015). Obec sa nachádza v Trenčianskom kraji, juhozápadnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Susedí s obcami Zlatníky, Nemečky, Pochabany Haláčovce.

História

Obec sa spomína v roku 1329 ako Wendegy, doložená je z roku 1390 ako Kyswendegy, z roku 1773 ako Male Hostye, z roku 1920 ako Malé Hostie, z roku 1927 ako Malé Hoste, maďarsky Kisvendég. Pôvodne patrila bánovi Bečendovi z rodu Hunt - Poznanovcov, od 16. storočia panstvu Topoľčany, od 17. storočia panstvu Továrniky. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Martina z roku 1783. Obec Malé Hoste je súčasťou mikroregiónu Suchodolie.

Pozoruhodné udalosti

- stretnutie rodákov Malých Hostí,
- Festival Heligonkárov - koná sa každý rok - júl - august,
- Deň Suchodolia - koná sa každý rok - júl - august - v rámci obcí mikroregiónu Suchodolie.

Hlavná činnosť

Všeobecná verejná správa.

Priority a projekty v rámci MAS

- vodovod,
- kanalizácia,
- cesty.