Miestna akčná skupina BEBRAVA

Informačné Centrum Mladých
Bánovce nad Bebravou

Popis

Slávnostné otvorenie Informačného centra mladých V utorok 8. júla boli slávnostne otvorené priestory Informačného centra mladých v Dome služieb na námestí v Bánovciach nad Bebravou. Pásku slávnostne prestrihol primátor mesta Marián Chovanec, ktorý v príhovore vyzdvihol podporu mládeže tak zo strany vedenia mesta, ale aj zo strany jeho osoby. Informačné centrum bude k dispozícií všetkým mladým ľuďom a navštíviť ho môžu každý pracovný deň od 9. do 17. hodiny. Odbornému konzultantovi Renému Tkáčovi, ktorý bude v ICM pôsobiť, zaželal bánovský primátor veľa úspechov a veľa pekných aktivít a podujatí, vrátane všeobecnej pomoci a poradenstva mladým Bánovčanom v rôznych oblastiach života. V podobnom duchu zaznelo aj želanie Jozef Božika, primátora mesta Partizánske, kde ICM pôsobí už desať rokov. Práve bánovské ICM je detašovaným pracoviskom ICM Partizánske, s ktorým René Tkáč ešte ako študent SOŠ J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou spolupracoval. Práve táto spolupráca bola dôvodom, prečo Bánovce a prečo práve René dostal dôveru robiť odborného konzultanta. Má za sebou viacero úspešných projektov a v tomto i v predchádzajúcom školskom roku bol riaditeľstvom SOŠ J.Ribaya navrhnutý a primátorom ocenený ako Talent mesta. Viac o tomto úspešnom mladom človeku v Bánovských novinách č. 28.

Projekt č. 1
Projekt č. 2
Projekt č. 3
 • ICM Bánovce nad Bebravou
  Dom služieb
  Námestie Ľ. Štúra 6/6
  957 01 Bánovce nad Bebravou
  tel.: +421 (0)910 901440
  email: banovce@icm.sk