Miestna akčná skupina BEBRAVA

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

Výzva V904-512-002 Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasujem výzvu v rámci IROP B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.. Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou._________________________________________________________________________

Aktualizácia Harmonogramu Výziev v1.3 IROP - MAS BEBRAVA

Informácia 29.10.2020 Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.3. Týka sa to o výziev MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Viac informácií v sekcii Dokumenty, v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou. Aktualizovaný harmonogram na stiahnutie.
_________________________________________________________________________

Výzva IROP-CLLD-V904-512-001

Výzva V904-512-001 Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasujem výzvu v rámci IROP C1 Komunitné sociálne služby.. Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou.____________________________________________

Výzva MAS_095/7.2/2 -aktualizácia č.1

Výzva MAS_095/7.2/2 09.10.2020 Z dôvodu aktualizácie "Príručky pre príjmateľa v.1.3" MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.2/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 - 30.10.2020 - 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou.

_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.4/4 -aktualizácia č.1

Výzva MAS_095/7.4/4 09.10.2020 Z dôvodu aktualizácie "Príručky pre príjmateľa v.1.3" MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.4/4 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 - 30.10.2020 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6.
_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.5/2 -aktualizácia č.1

Harmonogram výziev 09.10.2020 Z dôvodu aktualizácie "Príručky pre príjmateľa v.1.3" MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.5/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 - 30.10.2020 - 309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6.
_________________________________________________________________________

Výzva č. 04 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2. Viac informácií na stránke v sekcii "Dokumenty"
_________________________________________________________________________

Výzva č. 05 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4. Viac informácií na stránke v sekcii "Dokumenty"
_________________________________________________________________________

Výzva č. 06 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5. Viac informácií na stránke v sekcii "Dokumenty"
_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.2/2

Výzva MAS_095/7.2/2 MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.2/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 - 30.10.2020 - 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou.
_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.4/4

Výzva MAS_095/7.4/4 MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.4/4 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 - 30.10.2020 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6.
_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.5/2

Harmonogram výziev MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.5/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 - 30.10.2020 - 309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6.
_________________________________________________________________________

HARMONOGRAM VÝZIEV v.2.1 PRV

Agrokomplex-MAS Bebrava MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2.1 na rok 2020. Plánované vyhlásenie výziev v opatreniach PRV, v ktorých nebudú alokované finančné prostriedky vyčerpané, budú opäť vyhlásené s predpokladaným termínom 08/2020. Harmonogram výziev PRV v.2.1 na rok 2020.
_________________________________________________________________________

Aktualizácia Harmonogramu Výziev v1.2 IROP - MAS BEBRAVA

Informácia Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.2. Týka sa to o výziev MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. Viac informácií v sekcii Dokumenty, v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou. Aktualizovaný harmonogram na stiahnutie.
_________________________________________________________________________

PRACOVNÉ MIESTO

Informácia MAS Bebrava hľadá do svojho tímu nového spolupracovníka. Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér. Svoj životop môžete zasielať na koordinator@masbebrava.sk. Viac informácií na webovej stránke ISTP https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1690559/odborny-administrativny-asistent-ekonomicky-manazer, https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1690581/administrativny-pracovnik?filter_vpm=1 alebo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.
_________________________________________________________________________

Výzvy IROP - MAS BEBRAVA

Informácia MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP. Pôjde o výzvy MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. Viac informácií v sekcii Dokumenty, v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou. Harmonogram na stiahnutie.
_________________________________________________________________________

Hory, cesty, ľudia

Poznávací zájazd V sobotu 7. marca organizuje Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou a MsKS Bánovce nad Bebravou 19. ročník cestovateľského festivalu Hory, cesty, ľudia 2020. Cestovateľský festival. Festival plný zaujímavých filmov, zaujímavých ľudí, zaujímavých príbehov takmer z celého sveta sa koná v MsKS na ulici J. Matušku so začiatkom o 10:00. Vstupné na celý deň je 3,5€ (v cene tombola), členovia KST, FK, SVTS a Jamesu: 3€. PCestovateľský Festival - Informačný List.
_________________________________________________________________________

Poznávací zájazd za vodou do Štajerských Álp

Poznávací zájazd OZ K prameňom Bebravy v spolupráci CK Freibus informuje o poznávacom zájazde do Chránenej vodohospodárskej oblasti v Štajerskej časti Álp, ktorá cez sústavu dvoch diaľkovodov zásobuje hlavné mesto Viedeň. Ide o iniciatívu zdola za účelom zmeny nakladania s našim najväčším národným bohatstvom - vodou. V prípade záujmu nájdete viac informácii v priloženom informačnom letáku, prípadne na FB stránke OZ K prameňom Bebravy. Poznávací Zájazd - Informačný List.
_________________________________________________________________________

HARMONOGRAM VÝZIEV v.2 PRV

Agrokomplex-MAS Bebrava MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2 na rok 2020. Plánované vyhlásenie výziev v opatreniach PRV, v ktorých nebudú alokované finančné prostriedky vyčerpané, budú opäť vyhlásené s predpokladaným termínom 05/2020. Harmonogram výziev PRV v.2 na rok 2020.
_________________________________________________________________________

Aktualizácia Výzvy MAS_095/7.4/3

Harmonogram výziev Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.4 Výzvy MAS/095/7.4/3 z došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 10.01.2020 na 07.02.2020. pre podopatrenie 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.
_________________________________________________________________________

Aktualizácia č.2 Výzva MAS_095/7.2/1

Harmonogram výziev Oznamujeme, že na základe aktualizácie príručky pre príjmateľa došlo aktualizácii Výzvy MAS/095/7.2./1 z v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 20.12.2019 na 17.01.2020. pre podopatrenie 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Výzva MAS_095/7.2/1. . Viac informácií v sekcii dokumenty, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám.Ľ.Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.
_________________________________________________________________________

Aktualizácia Výzvy MAS_095/7.4/3

Harmonogram výziev Oznamujeme, že na základe aktualizácie príručky pre príjmateľa sa Výzva MAS/095/7.4/3 zo dňa 05.11.2019 aktualizovala a došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 12.11.2019 na 10.01.2020. pre podopatrenie 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) Výzva MAS_095/7.4/3. . Viac informácií v sekcii dokumenty, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.

_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.5/1 -aktualizácia č.2

Harmonogram výziev MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácii výzvy pre podopatrenie 7.5. Zameranie výzvy 309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) Výzva MAS_095/7.5/1. . Viac informácií v sekcii dokumenty, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám.Ľ.Štúra 6/6., alebo tel. na 0949 753 165. Viac informácií nájdete v sekcii Dokumenty.

_________________________________________________________________________

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28

Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava Oznamujeme Vám, že Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 s názvom „Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv. NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 . Dátum zverejnenia: 13.11.2019 Dátum účinnosti: 22.11.2019 Viac informácií, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6., alebo tel. na 0949 753 165.
_________________________________________________________________________

Aktualizácia č.1 Výzva MAS_095/7.4/3

Harmonogram výziev Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/095/7.4/3 zo dňa 05.11.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 12.11.2019 na 10.01.2020. pre podopatrenie 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) Výzva MAS_095/7.4/3. . Viac informácií v sekcii dokumenty, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.
_________________________________________________________________________

Aktualizácia Stratégie CLLD MAS Bebrava

Harmonogram výziev Oznamujeme, že MAS Bebrava, aktualizovala Stratégiu CLLD v časti IROP podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020č. 3. STRATÉGIA CLLD MAS BEBRAVA. . Viac informácií v sekcii dokumenty, prípadne priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.
_________________________________________________________________________

Aktualizácia č.1 Výzva MAS_095/7.2/1

Harmonogram výziev Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/095/7.2./1 zo dňa 23.10.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 25.10.2019 na 20.12.2019. pre podopatrenie 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie Výzva MAS_095/7.2/1. . Viac informácií v sekcii dokumenty, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám.Ľ.Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.
_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.5/1

Harmonogram výziev MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 podľa harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2019. Zameranie výzvy 309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) Výzva MAS_095/7.5/1. . Viac informácií v sekcii dokumenty, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám.Ľ.Štúra 6/6., alebo tel. na 0949 753 165. Viac informácií nájdete v sekcii Dokumenty.

_________________________________________________________________________

Výzva č. 03 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5. Viac informácií na stránke v sekcii "Dokumenty"
_________________________________________________________________________

MAS Bebrava na výstave Agrokomplex

Agrokomplex-MAS Bebrava MAS Bebrava sa zúčastnila výstaviska Agrokomplex v Nitre v dňoch 22-25.8.2019. Vo svojom stánku ponúkala na ochutnávku produkty lokálnych výrobcov a informácie o MAS a jej členoch. Okrem toho zatraktívnila stánok najmä pre mladších návštevníkov virtuálnou realitou a terčom, pričom deti pri výborných výsledkoch boli odmenené propagačnými materiálmi MAS Bebrava. Obrázky z výstaviska Agrokomplex.
_________________________________________________________________________

Propagačné predmety MAS Bebrava

MAS Bebrava obstarávala propagačné predmety na zákazku s hodnotou PHZ do 3000€ bez DPH, pričom postupovala podľa Zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa usmernenia PPA č. 8/2017. Víťaznú ponuku tvorila ponuka od spoločnosti RES Promotion s.r.o., Košice.
_________________________________________________________________________

Dni Slovanov 29. 8. 2019 Jankov Vŕšok pri Uhrovci

Deň Slovanov Oslávte "Dni Slovanov na Jankovom Vŕšku" dňa 29.Augusta 2019 DNI SLOVANOV. . _________________________________________________________________________

4 mesačná prax - cestovný ruch

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu, ponúka týmto záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2019/20, zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne. Viac informácií na stiahnutie. 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu . Viac informácií poskytne Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, Nám. Ľ.Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica. www.swiss-slovaktourism.sk
_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.4/3

Harmonogram výziev MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 podľa harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2019. Zameranie výzvy 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) Výzva MAS_095/7.4/3. . Viac informácií v sekcii dokumenty, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám.Ľ.Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.
_________________________________________________________________________

Harmonogram výziev 2019 - PRV-v.1.2

MAS Bebrava aktualizovala Harmonogram výziev pre PRV, viac informácií nájdete v sekcii "Dokumenty"
_________________________________________________________________________

Výzva MAS_095/7.2/1

Harmonogram výziev MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 podľa harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2019. Zameranie výzvy 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie Výzva MAS_095/7.2/1. . Viac informácií v sekcii dokumenty, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám.Ľ.Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165. MAS Bebrava aktualizovala termín ukončenia výzvy na 20.12.2019.
_________________________________________________________________________

Výzva č. 02 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4. Viac informácií na stránke v sekcii "Dokumenty"
_________________________________________________________________________

Výzva č. 01 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2. Viac informácií na stránke v sekcii "Dokumenty"
_________________________________________________________________________

Harmonogram výziev 2019 - PRV-v.1

Harmonogram výziev MAS Bebrava informuje o zverejnení harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2019. Harmonogram výziev na stiahnutie Harmonogram výziev Miestnej akčnej skupiny BEBRAVA . Viac informácií priamo v kancelárii MAS Bebrava, alebo tel. na 0902 073260.
_________________________________________________________________________

Klub darcov 2019 - grant

Trenčianska nadácia Trenčianska nadácia na svojej stránke informuje o šestnástom ročníku grantovej výzvy Klubu darcov, ktorý je zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou. V prípade otázok nás kontaktujte alebo priamo na email nadácie najneskôr do 2. apríla 2019 tnn@trencianskanadacia.sk alebo telefonicky 0907403253.
_________________________________________________________________________

Valné zhromaždenie členov

MAS Bebrava zvoláva Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 02. 2019 /utorok/ o 15:00 hod. na MsÚ vo veľkej zasadačke.
_________________________________________________________________________

Mňam fest 2018 z pohľadu MAS Bebrava

Rok 2018 so sebou priniesol už 9. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou a ktorý bol významným aj pre MAS Bebrava. Stal sa totiž prvým v období združenia od schválenia prostriedkov podpory jeho aktivít. Tento raz poctil zástupcov MAS Bebrava návštevou predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a to v sprievode primátora a zároveň predsedu MAS Bebrava Mariána Chovanca, ktorý proces získania finančných prostriedkov podporoval od vzniku tohto združenia. V krátkom stretnutí boli za prítomnosti podpredsedu združenia Ing. Ivana Barančoka a projektového manažéra MAS Bebrava Ing. Mariána Bakitu v stručnosti odprezentované doteraz uskutočnené kroky ako aj tie ktoré pracovný tím ako aj všetkých členov MAS Bebrava ešte len čakajú.

Foto: Ing. Ivan Barančok Popis fotky zľava: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK, Marián Chovanec - predseda MAS Bebrava, Ján Strempek – starosta obce Otrhánky, Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA – za Ekonomickú časť MAS Bebrava, Ing. Marián Bakita – projektový manažér MAS Bebrava.

_________________________________________________________________________

Miestna akčná skupina Bebrava

V priebehu tohto leta sa členovia verejno-súkromného partnerstva MAS Bebrava na čele s jej predsedom Mariánom Chovancom, dozvedeli radostnú správu o schválení štatútu miestnej akčnej skupiny a finančnej podpory. Pridelená suma by mala dosiahnuť výšku 1 079 000 € a bude použitá na zvýšenie kvality života obyvateľov na území svojho pôsobenia, podporou a koordináciou činností neziskových organizácií, malých a stredných podnikov, obcí a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia s ohľadom na čo najlepšie využitie miestnych ľudských prírodných a kultúrnych zdrojov. Prehľadné informácie o hlavných cieľoch organizácie, štruktúre jej členov ako aj ďalšie zaujímavosti sa návštevníci môžu dozvedieť z Propagačnej tabule MAS Bebrava, situovanej na námestí Ľudovíta Štúra pred Informačným centrom.
_________________________________________________________________________

MAS BEBRAVA – Výstava REGION EXPO a CHUŤ SLOVENSKA

MAS Bebrava reprezentovala naše územie na výstave REGION EXPO a CHUŤ SLOVENSKA, ktorá sa konala v dňoch 12. a 13.5.2017 v priestoroch výstaviska Trenčín. V rámci expozície boli prezentovane nielen propagačné materiály z nášho regiónu ale aj výrobky miestnych remeselníkov.
_________________________________________________________________________

Zasadnutie Valného zhromaždenia členov združenia MAS

Dňa 24. 11. 2016 o 9:30 hod. bolo zvolané zasadnutie Valného zhromaždenia členov združenia MAS, ktoré sa konalo v miestnosti zasadačky MsÚ Bánovce nad Bebravou. Zasadnutie otvoril zástupca primátora mesta Bánovce nad Bebravou a následne odovzdal slovo koordinátorom MAS Bebrava. Úvodom stretnutia koordinátori MAS Bebrava informovali o priebehu a výsledkoch kontroly PPA na projekt 19.1 – Prípravná podpora. Ďalej informovali z Informačného semináru k výzve na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD. Slova sa ujal aj Ing. Stanislav Dreisig ako spracovávateľ dotknutej úpravy, ktorú vykonal na základe poverenia Výkonným výborom a predsedom MAS Bebrava. Prítomný spracovaný predkladaný dodatok k Stratégií MAS Bebrava jednomyseľne odsúhlasili. Na záver stretnutia sa prerokovali a naplánovali ďalšie kroky.
_________________________________________________________________________

Zasadanie Výkonného výboru a Revíznej komisie MAS Bebrava

Dňa 09.11.2016 sa v priestoroch MsÚ Bánovce stretli zástupcovia Výkonného výboru a Revíznej komisie MAS Bebrava k prerokovaniu ďalších krokov potrebných k úspešnému zvládnutiu Výzvy č. 20/PRV/2016 na (Opatrenie 19, podopatrenie 19.2).
_________________________________________________________________________

Mňam fest, 17.09.2016

Dňa 17. 09. 2016 sa konal už 7. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou. Na tomto ročníku sa zúčastnila aj miesta akčná skupina Bebrava, ktorá vyvíja svoje aktivity nie len v meste Bánovce, ale aj ďalších 19. okolitých obciach.
_________________________________________________________________________

Agrokomplex 2016

Na tohtoročnom Agrokomplexe mala svoje zastúpenie aj Miestna akčná skupina Bebrava, ktorú na výstave zastupovali jej koordinátori a medzi zúčastnenými nechýbali ani viacerý starostovia a starostky z členských obcí MAS. Hlavnú zásluhu na kvalitnej prezentácií naš?ej MAS mal folklórny súbor Drienovec a speváčka ROUMY ? Romana Hlobeňová, ktorí boli súčasť?ou kultúrneho programu úvodného dňa výstavy.
_________________________________________________________________________

MAS Bebrava

Začiatok júna je pre Miestnu akčnú skupinu (MAS) Bebrava spojený s potešujúcou správou o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci iniciatívy LEADER vo výške 11 770 eur, teda v plnej požadovanej miere. V rámci ďalších aktivít plánovaných v najbližšej dobe je účasť zástupcov MAS Bebravy na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016. Súčasťou prezentácie na tomto podujatí je kultúrny program a remeselnícka produkcia z nášho regiónu.
_________________________________________________________________________

MAS Bebrava pokračuje v spolupráci s partnermi, 15.04.2016

V piatok, 15. apríla sa na území VSP MAS PRAMENE konalo stretnutie členov Občianskeho združenia MAS PRAMENE so zástupcom MAS Bebrava Mariánom Chovancom. Ideou stretnutia bol rozvoj spolupráce medzi oboma MAS-kami. Vďaka zlepšeniu spolupráce a výmene informácií sa môžu aktivity v jednotlivých regiónoch zrealizovať rýchlejšie. Tomu majú pomôcť aktivity, ktoré si jednotlivé MAS-ky zadefinovali na záver stretnutia. Konkrétne dohody o spolupráci by mohli byť uzavreté už pri návšteve zástupcov MAS PRAMENE na území MAS Bebrava.
_________________________________________________________________________

XXII. ročník Vianočného halového futbalového turnaja, 19.12.2015, 26.12.2015

Turnaja ktorý patrí k najstarším a najväčším amatérskym v SR a ktorý už prerástol regionálnu úroveň sa v jeho doterajšej histórii zúčastnilo vyše 600 družstiev z okresov Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany, Prievidza, Trenčín a Bratislava. Turnaj svojou účasťou obohatilo taktiež niekoľko desiatok prvoligových futbalistov, ako napr. Bochnovič, Hrnčár, Hesek Candrák, Paulovič resp. reprezentanti SR Lobotka, Slovák atd. Už tradične býva počas turnaja vykonaná zbierka „Minca pre choré deti“. Výťažok z akcie je každoročné venovaný Detskej onkologickej Fakultnej nemocnici v Bratislave.
_________________________________________________________________________

Stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ, 10.11.2015 a 13.11.2015

Dňa 10.11.2015 a 13.11.2015 sa v rámci ukončovania analytickej časti stratégie MAS Bebrava uskutočnilo stretnutie s riaditeľmi základných a materských škôl a zároveň s miestnymi podnikateľmi a ďalšími zástupcami miestnych akčných skupín z TSK. Dôvodom tohto stretnutia bolo vypočutie a zahrnutie aj ich názorov, nápadov a podnetov. To vzhľadom na fakt, že aj keď nie sú riadnymi členmi MAS Bebrava, ale ich pôsobnosť je na jeho katastrálnom území.
_________________________________________________________________________

MAS Bebrava ukončuje analytickú časť stratégie, 19.10.2015

Dňa 19.10.2015 sa v priestoroch zasadačky MsÚ uskutočnilo pracovné stretnutie so starostami členských obcí MAS Bebrava a zamestnancami MsÚ, ktorí v poslednom období, na základe inštrukcií od TRRA a koordinátorov MAS Bebrava, pracovali na analytickej časti stratégie MAS.
_________________________________________________________________________

ŠHOKOM SVETOM - Ako krepčia Uganďania, 09.10.2015

Po sérii úspešných letných kín sa pre občanov nášho mesta rozhodli členovia OZ Športovo herný a outdoorový klub v spolupráci s ICM Bánovce a MAS Bebrava organizovať ďalšie pravidelné podujatia pod názvom "ŠHOKOM SVETOM". Každý druhý piatok v mesiaci pocestujeme svetom prostredníctvom PREZENTÁCIÍ CESTOVATEĽOV alebo DOKUMENTÁRNYCH FILMOV z medzinárodného festivalu JEDEN SVET.
_________________________________________________________________________

1. kolo STREET CUPu, 02. - 03.10.2015

OZ Športovo herný a outdoorový klub v spolupráci s MAS Bebrava, ICM Bánovce a Správou majetku mesta tento víkend 2. a 3. 10. 2015 pripravili pre deti a zároveň pre dospelých nové športové podujatie pod názvom STREET CUP. Každý posledný piatok a sobotu v mesiaci ŠHOKeri zorganizujú turnaj vždy v inom športe. Tento mesiac sme si zahrali minifutbal.
_________________________________________________________________________

Schôdza, 23.09.2015

Výkonný výbor a Dozorná rada MAS Bebrava neustále ide za svojim cieľom. Dňa 23.09.2015 sa v zasadačke MsÚ v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo ďalšie z pravidelných stretnutí, na ktorom sme si určili potrebné kroky k získaniu štatútu MAS. Prednáška o príprave analytickej časti stratégie bude v najbližšom období aplikovaná do prípravy prostredníctvom pracovných skupín.
Popis k fotke: Výkonný výbor, Dozorná rada MAS Bebrava a zástupcovia TRRA.
_________________________________________________________________________

Na Mňam Feste, 19.09.2015

V rámci farmárskeho podujatia Mňam fest, ktoré sa už tradične konalo dňa 19.09.2015 na Námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou ani MAS Bebrava nezaháľala a pripravilo zaujímavý prezentačný stánok s prezentačnými výrobkami. Tento stánok navštívilo množstvo ľudí z verejnosti, no pristavili sa aj niektoré osobnosti regiónu či Trenčianskeho kraja.
Popis k fotke: Pred prezentačným stánkom MAS Bebrava primátor mesta Marián Chovanec, starostka obce Uhrovec Ing. Zuzana Mačeková, predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, starostka obce Veľké Chlievany Bc. Zuzana Flórová a koordinátor MAS Bebrava Mgr. Ondrej Kubala.
_________________________________________________________________________

MAS Bebrava usiluje o štatút

Občianske združenie Miestna akčná skupina (MAS) Bebrava je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje fyzické a právnické osoby. V súčasnosti ho tvorí 47 členov, z toho 19 obcí, mesto Bánovce nad Bebravou a dalších 27 podnikateľov a občianskych združení. Svoju činnosť vyvíja na geograficky súvislom území tvorenom mikroregiónmi Bánovecko, Považský Inovec a Suchodolie. Od svojho vzniku v roku 2014 je cieľom MAS získanie štatútu a finančných zdrojov na rozvoj regiónu v rámci LEADER a CLLD v období 2014 – 2020. K tomuto cieľu ju posúvajú aj zrealizované aktivity.
V poslednom období MAS Bebrava podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Projekt na prípavu stratégie MAS Bebrava bol predložený na Poľnoshospodársku platobnú agentúru 28. júla 2015. MAS podpísala dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti kultúrnych, športových a spoločenských podujatí či iných projektov s MAS Vršatec, Pramene a Kyjovské Slovácko. Cieľom dohôd je prehlbovanie vzájomných vzťahov, spolupráce a tiež zvýšenie možnosti na získanie štatútu MAS. V prípade získania nenávratného finančného príspevku MAS Bebrava s pomocou Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry (TRRA - vyhrala verejné obstarávanie na spracovávateľa stratégie) vypracuje a predloží Stratégiu miestneho rozvoja MAS Bebrava, ktorá je predpokladom získania štatútu MAS. Tým sa otvorí cesta na získavanie finančných prostriedkov na rozvoj regiónu vo sfére verejného i súkromného záujmu. Mgr. Ondrej Kubala, Ing. Lukáš Studený koordinátori MAS Bebrava

_________________________________________________________________________
 • MAS Bebrava
  Nám. Ľ. Štúra 1/1
  957 01 Bánovce nad Bebravou
  Kancelária: Nám. Ľ. Štúra 6/6
  957 01 Bánovce nad Bebravou
  koordinator(at)masbebrava.sk
  tel. 0902 073260
  IČO: 42373891